De Senioren Zomerschool Houten heeft als drijvende kracht een werkgroep, bestaande uit ongeveer vijftien leden. 


De werkgroepleden starten hun vergaderseizoen in oktober. Dan wordt de voorbije activiteitenperiode geëvalueerd. De maanden daarna

wordt het nieuwe programma voor de volgende zomervakantie stap voor stap -aan de hand van een draaiboek- opgezet. In die periode

wordt er eenmaal per maand -op de tweede vrijdag- vergaderd.


Na de presentatie van het Jaarprogramma -half mei- wordt vooral veel achter de schermen gewerkt. In de zes weken zomervakantie zorgen

de werkgroepleden voor de begeleiding van de activiteiten: steeds gaan er per activiteit twee leden mee.   


Als er door vertrek van een of meer leden van de werkgroep vacatures ontstaan, gaan de overblijvende leden op zoek naar enthousiaste

vrijwilligers die zich bij hen willen aansluiten.

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

mevr. Annemieke Hoogenhout, voorzitter
dhr. Peter Regtuijt, secretaris
dhr. Hans Siebrasse, penningmeester

leden zijn:

 

contactpersonen
van Houten&co :

mevr. Elise de Haan-Vermeij mevr. Willy Lageveen
mevr. Nora Bakker mevr. Fleur Esmeijer
mevr. Nelleke Wallenburg mevr. Martha van Velse
dhr. Rinus van den Heijkant  
mevr. Gerda Aantjes  
mevr. Edy Verberk  
dhr. Fons Cremers  
dhr. John Linnenbank