Het boekje 2012

Vp--JaarprogrammaDe leden van de werkgroep Senioren Zomerschool hebben weer een programma van activiteiten voor de zomer 2012 gemaakt. Daarbij is ondermeer gelet op de toegankelijkheid -met rolstoel of rollator- en de eventuele loopafstand. Er wordt ook geprobeerd de diversiteit groot te houden, zodat iedereen wel iets van zijn gading kan vinden. Dat alles staat in het Programmaboekje 2012.

Opmaak
Het is altijd een hele klus de informatie per activiteit binnen het formaat van een halve pagina te houden. Er wordt vermeld -met een korte omschrijving- wat de activiteit inhoudt, de locatie, vervoer, het verzamelpunt en de kosten. Bovendien geeft een foto een eerste indruk.

Ook de inschrijfprocedure, de voorwaarden en wat nadere huishoudelijke zaken zijn opgenomen, zoals de adressen waar het inschrijfformulier naar toe moet en de uiterste datum waarop dat moet gebeuren.

<<Klik op de foto om het boekje -in pdf- te bekijken.
    -let op dit is een grote file het kan even duren-


Wij hopen van harte u als een van onze deelnemers in 2012 te mogen begroeten!