boottocht Leerdam

De Senioren Zomerschool Houten is een initiatief van welzijnsorganisatie 'van Houten&co' en de 'Samenwerkende Bonden voor Ouderen Houten'. In 2009 organiseerden deze twee organisaties de eerste editie van de Zomerschool. Twee beroepskrachten van 'van Houten&co' en vijf vrijwilligers van de bonden organiseerden maar liefst 17 activiteiten.

In 2010 werd de werkgroep uitgebreid naar 9 vrijwilligers en één  beroepskracht als ondersteuner en voorzitter.  Deze werkgroep organiseerde en begeleidde 21 activiteiten. Voor de inschrijvingen werd een eerste opzet van een inschrijvings-database gemaakt.

Op eigen benen
In 2011 werd het roer omgegooid: de werkgroep bestond vanaf dat moment uit vrijwilligers en een beroepskracht als adviseur. In dat jaar organiseerden elf vrijwilligers 23 activiteiten en zorgden ook voor de begeleiding.
Voor het eerst kon tijdens de inschrijvingsweken en de activiteitenperiode gebruik worden gemaakt van het telefoonnummer en telefoonteam van het Activiteitenbureau van 'van Houten&co'.  Vrijwilligers van 'Cursus&co' bemanden de telefoon en plaatsten ook de inschrijvingen in de database. Dat was door de steeds groeiende toeloop van deelnemers een hele verbetering.

GroeiDeelname-grafiek
Bij de start -2009- waren er 17 activiteiten, met zo'n 380 inschrijvingen. Een jaar later al was de groei duidelijk zichtbaar: op 21 activiteiten werd 590 keer ingetekend. Voor het seizoen 2011 presenteerden we 23 activiteiten, waarop 720 inschrijvingen volgden. Voor 2012 verwachten we voor 26 activiteiten zo'n 950 inschrijvingen te krijgen. Het aantal deelnemers per activiteit variëert van 15 tot 72. Om teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkomen, zorgen de activiteits-begeleiders ervoor dat er soepel kan worden omgegaan met deze aantallen.

In vier jaar tijd verwierf de Senioren Zomerschool zich een vaste plek in de Houtense samenleving