Werkgroepleden

De Senioren Zomerschool heeft als drijvende kracht een werkgroep, bestaande uit ongeveer vijftien leden. Zij zijn afkomstig van ‘twee bronnen’: de Samenwerkende Bonden voor Ouderen (SBOH) en welzijnsorganisatie ‘van Houten&co’.

wg-Zomerschool12De werkgroepleden starten hun vergaderseizoen in oktober. Dan wordt de voorbije activiteitenperiode geëvalueerd. De maanden daarna wordt het nieuwe programma voor de volgende zomervakantie stap voor stap -aan de hand van een draaiboek- opgezet. In die periode wordt er eenmaal per maand -op de tweede vrijdag- vergaderd.

Na de presentatie van het Jaarprogramma -half mei- wordt vooral veel achter de schermen gewerkt. In de zes weken zomervakantie zorgen de werkgroepleden voor de begeleiding van de activiteiten: steeds gaan er per activiteit twee leden mee.
  
Als er door vertrek van een of meer leden van de werkgroep vacatures ontstaan, gaan de overblijvende leden op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich bij hen willen aansluiten.

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

mevr. Annemieke Hoogenhout, voorzitter
dhr. Peter Regtuijt, secretaris
dhr. Hans Siebrasse, penningmeester
dhr. Koos Koster, PR

 

leden zijn: contactpersonen
van Houten&co :
mevr. Elise de Haan-Vermeij mevr. Willy Lageveen
mevr. Nora Bakker mevr. Fleur Esmeijer
mevr. Tineke Rossel mevr. Martha van Velse 
mevr. Nelleke Wallenburg
mevr. Irma Vermeulen
dhr. Peter Vermeulen
dhr. Rinus van den Heijkant
mevr. Corrie van Leusden
mevr. Ingrid Ahlrichs
dhr. Martin Baas
mevr. Conny Veerman
dhr. Jan van der Werf


contact opnemen: klik hier