De Senioren Zomerschool Houten heeft als drijvende kracht een werkgroep, bestaande uit ongeveer vijftien leden. 


De werkgroepleden starten hun vergaderseizoen in oktober. Dan wordt de voorbije activiteitenperiode geëvalueerd. De maanden daarna

wordt het nieuwe programma voor de volgende zomervakantie stap voor stap -aan de hand van een draaiboek- opgezet. In die periode

wordt er eenmaal per maand -op de tweede vrijdag- vergaderd.


Na de presentatie van het Jaarprogramma -half mei- wordt vooral veel achter de schermen gewerkt. In de zes weken zomervakantie zorgen

de werkgroepleden voor de begeleiding van de activiteiten: steeds gaan er per activiteit twee leden mee.   


Als er door vertrek van een of meer leden van de werkgroep vacatures ontstaan, gaan de overblijvende leden op zoek naar enthousiaste

vrijwilligers die zich bij hen willen aansluiten.

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

mevr. Annemieke Hoogenhout, voorzitter
dhr. Peter Regtuijt, secretaris
dhr. Hans Siebrasse, penningmeester

leden zijn:

 

contactpersonen
van Houten&co :

mevr. Elise de Haan-Vermeij mevr. Willy Lageveen
mevr. Nora Bakker mevr. Fleur Esmeijer
mevr. Nelleke Wallenburg mevr. Martha van Velse
dhr. Rinus van den Heijkant  
mevr. Gerda Aantjes  
mevr. Edy Verberk  
dhr. Fons Cremers  
dhr. John Linnenbank  

boottocht Leerdam

De Senioren Zomerschool Houten is een initiatief van welzijnsorganisatie 'van Houten&co' en de 'Samenwerkende Bonden voor Ouderen Houten'. In 2009 organiseerden deze twee organisaties de eerste editie van de Zomerschool. Twee beroepskrachten van 'van Houten&co' en vijf vrijwilligers van de bonden organiseerden maar liefst 17 activiteiten.

In 2010 werd de werkgroep uitgebreid naar 9 vrijwilligers en één  beroepskracht als ondersteuner en voorzitter.  Deze werkgroep organiseerde en begeleidde 21 activiteiten. Voor de inschrijvingen werd een eerste opzet van een inschrijvings-database gemaakt.

Op eigen benen
In 2011 werd het roer omgegooid: de werkgroep bestond vanaf dat moment uit vrijwilligers en een beroepskracht als adviseur. In dat jaar organiseerden elf vrijwilligers 23 activiteiten en zorgden ook voor de begeleiding.
Voor het eerst kon tijdens de inschrijvingsweken en de activiteitenperiode gebruik worden gemaakt van het telefoonnummer en telefoonteam van het Activiteitenbureau van 'van Houten&co'.  Vrijwilligers van 'Cursus&co' bemanden de telefoon en plaatsten ook de inschrijvingen in de database. Dat was door de steeds groeiende toeloop van deelnemers een hele verbetering.

GroeiDeelname-grafiek
Bij de start -2009- waren er 17 activiteiten, met zo'n 380 inschrijvingen. Een jaar later al was de groei duidelijk zichtbaar: op 21 activiteiten werd 590 keer ingetekend. Voor het seizoen 2011 presenteerden we 23 activiteiten, waarop 720 inschrijvingen volgden. Voor 2012 verwachten we voor 26 activiteiten zo'n 950 inschrijvingen te krijgen. Het aantal deelnemers per activiteit variëert van 15 tot 72. Om teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkomen, zorgen de activiteits-begeleiders ervoor dat er soepel kan worden omgegaan met deze aantallen.

In vier jaar tijd verwierf de Senioren Zomerschool zich een vaste plek in de Houtense samenleving

De zomerprogramma's van de afgelopen jaren, zoals in boekvorm uitgegeven kunt u hier bekijken. Alle informatie over de activiteiten is zo compact mogelijk gehouden. Er wordt in het kort vermeld wat een activiteit inhoudt, de locatie, vervoer, het verzamelpunt en de kosten. Bovendien geeft een foto een eerste indruk.

klik hier om het boekje uit 2019 te bekijken
 
 Klik hier om het boekje uit 2018 te bekijken
 Klik hier om het boekje uit 2017 te bekijken
 Klik hier om het boekje uit 2016 te bekijken
 Klik hier om het boekje uit 2015 te bekijken
 Klik hier om het boekje uit 2014 te bekijken
 Klik hier om het boekje uit 2013 te bekijken
 Klik hier om het boekje uit 2012 te bekijken
   Klik hier om het boekje uit 2011 te bekijken
 Klik hier om het boekje uit 2010 te bekijken

 

 

 

 

Subcategorieën