De werkgroep Senioren Zomerschool Houten heeft alweer een mooi nieuw programma op hoofdlijnen klaar. Activiteiten op het gebied van natuur en cultuur en niet te vergeten sportieve activiteiten zijn samengevoegd in een mooi programma. Het nieuwe programmaboekje is op hoofdlijnen klaar en gaat in mei naar de drukker. Op 29 mei wordt het boekje gepresenteerd in de raadszaal van het Gemeentehuis. Vanaf 3 juni is het beschikbaar in het Gemeentehuis, de Bibliotheek, huisartsenposten en de culturele centra- Het Huis van Houten, Schoneveld en de Wiese. Dan kunnen ook de inschrijvingsformulieren worden ingeleverd bij Cursus&co boven de bibliotheek. 


Wij hopen van harte u als een van onze deelnemers in 2019 te mogen begroeten!